Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2022

Wersja do wydruku
odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że w dniach 03-07 października 2022 r.
na terenie Gminy Brąszewice odbędzie się objazdowa
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6:00.

Zbierane będą:
- Odpady wielkogabarytowe (meble, elementy  stolarki, okna, dywany, wykładziny itp.)
– Metale (złom)
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, radia, monitory, komputery, drukarki, pralki, odkurzacze itp.)
- Urządzenia zawierające freony (lodówki)
- Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)
- Baterie i akumulatory
- Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane)

Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną odebrane.

W przypadku nieruchomości położonych w dużym oddaleniu od drogi publicznej, uniemożliwiającym wystawienie odpadów do trasy przejazdu pojazdów realizujących zbiórkę, osoby posiadające ww. odpad powinny zgłosić ten fakt osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 43 821 17 78 najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zbiórki do godziny 13:00.


Szczegółowy harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

03 października  (poniedziałek)
Ciupki, Godynice, Kurpie, Przedłęcze, Sokolenie, Tomczyki, Starce, Zagóra, Zagórcze, Złote

04 października (wtorek)
Ciołki, Czartoria, Lisy, Pasie, Pluty, Pędziwiatry, Szczesie, Wiry, Zadębieniec, Zwierzyniec, Żarnów

05 października (środa)
Budy, Gałki, Grabostaw, Kamieniki, Orły, Pipie, Pokrzywniaki, Salomony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw,

06 października (czwartek)
Brąszewice, Błota, Kosatka, Wólka Klonowska

07 października (piątek)
Bukowiec, Chajew, Chajew Kolonia, Wojtyszki