Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej

Wersja do wydruku

Przy Urzędzie Gminy Brąszewice zakończyły się prace budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu przestrzeni publicznej.

W efekcie tych prac zostały przebudowane chodniki, zjazdy i plac parkingowy. Realizacja zamierzonych zadań inwestycyjnych przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości Brąszewice, gdyż z utwardzenia tego korzystać będą mogli zawodnicy i kibice gminnego boiska sportowego, które położne jest tuż za budynkiem urzędu. Podczas licznych imprez sportowych i festynów rodzinnych parking i utwardzenie terenu służyć będzie lokalnym wystawcom promującym swoje wyroby. Z takiej możliwości skorzystać będą mogły nie tylko lokalne firmy i producenci, ale również LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” i pozostałe gminy zrzeszone w stowarzyszeniu.

Tak zagospodarowany teren podczas wszelkich imprez służyć będzie jako doskonała baza pod tymczasowe zabudowy promocyjne, a takiego miejsca jak dotąd brakowało. Inwestycja w tego typu infrastrukturę techniczną ma ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i sprzyjać będzie zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców, podnoszenia standardów życia oraz poprawy estetyki miejscowości.

Ze względu na ogólnodostępność miejsc parkingowych i nowego utwardzenia, korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy gminy jak i osoby odwiedzające pobliski cmentarz.

Prace budowlane wykonała firma „BEDRÓG” Roboty Budowlano – Drogowe, Sebastian Piętka Smółki 1A, 62-840 Koźminek.

Koszt inwestycji 99 407,37 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.