Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wersja do wydruku

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Urząd Gminy w Brąszewicach informuje o możliwości składania wniosków o przystąpieniu do programu.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice do dnia 13 marca 2023 r. Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 16.

UWAGA! Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.