Wóz ratowniczo - gaśniczy OSP Chajew

Wersja do wydruku

Nowy wóz strażacki już na terenie Gminy Brąszewice. Druhowie z OSP Chajew otrzymali nowy pojazd na podwoziu Forda z zabudową kontenerową. Jest to lekki samochód specjalny pożarniczy i  ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x2 i wyposażeniem.

Dostawcą  jest firma Frank-Cars Sp. z o.o. z Częstochowy.

Koszt zakupu nowego wozu to 168000 zł.

Pozyskanie go możliwe było dzięki uzyskaniu dofinasowania z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kwocie 50000 zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - również w kwocie 50000 zł.

Gmina Brąszewice przekazała na ten zakup dotację w wysokości 32066 zł, a pozostałą część stanowiły środki własne jednostki z Chajewa.