SUW Godynice

Wersja do wydruku

Zakończono prace przy przebudowie hydroforni w Godynicach w ramach projektu pn.: „Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice”.

Prace polegały na wykonaniu otworu studziennego S-1/16 oraz przebudowie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) i budowie studni głębinowej.

Wykonawcą prac były przedsiębiorstwa wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego: „GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy Jacek Gruberski (wykonanie otworu studziennego) oraz HYDRO-MARKO Sp. z o. o., Sp. K., Jarocin.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 942 881,10 zł.

Po ukończeniu inwestycji woda wyprodukowana przez hydrofornię z Godynic dostarczana jest do części odbiorców korzystających z wodociągu Brąszewice oraz Chajew.

SUW Godynice

SUW Godynice

SUW Godynice