Siłownia wewnętrzna w Godynicach

Wersja do wydruku

W ramach członkostwa Gminy Brąszewice w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Wieluńsko-Sieradzka jednostka OSP w Godynicach otrzymała dofinansowanie na wykonanie siłowni wewnętrznej w budynku remizy strażackiej.

W ramach wykonanego zadania zostało odnowione pomieszczenie przeznaczone na siłownię oraz zakupiono wyposażenie sali. Sprzęt jaki zakupiono to:
gryfy proste i łamane wraz ze stojakiem, zaciski sprężynowe, ławka do ćwiczeń ze stojakiem, bieżnia elektryczna, wielofunkcyjna poręcz stacjonarna, atlas do ćwiczeń oraz komplet hantli ze stojakiem.

Koszt wszystkich prac i zakupu wyposażenia to kwota: 25 026,66 zł, z czego dofinansowanie z LGD wyniosło blisko 100% wartości zadania, tj. 25 026,00 zł.

Siłownia wewnętrzna w Godynicach