Sala Gimnastyczna

Wersja do wydruku

W lutym 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonał odbioru jednej z największych inwestycji Gminy Brąszewice w ostatnich latach. Wcześniej odbiorów dokonał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Państwowa Straż Pożarna. Wszystkie zakończyły się z wynikiem pozytywnym i już z początkiem marca br. będzie można użytkować nową salę gimnastyczną.

Nowo wybudowany obiekt składa się z:
- sali gimnastycznej o wymiarach 35,85 m x 17,86 m i wysokości użytkowej 7,20 m;
- galerii widokowej;
- magazynku sprzętu;
- sali zajęć korekcyjnych;
- sali zajęć indywidualnych;
- siłowni;
- sali sportowej pomocniczej;
- 4 szatni wraz z sanitariatami;
- pomieszczeń dla nauczycieli WF;
- sanitariatów ogólnodostępnych;
- zespołu pomieszczeń kotłowni.

Sala posiada boisko centralne do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. Dzięki ruchomej kotarze grodzącej może być ono podzielone są 2 boiska treningowe do koszykówki i siatkówki. Dodatkowo zainstalowane są dwurzędowe trybuny sportowe i elektroniczna tablica wyników. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycja trwała od 2012 do 2014 roku. W grudniu 2013 r. Gmina Brąszewice odstąpiła od umowy zawartej z pierwotnym wykonawcą robót budowlanych - Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo-Produkcyjnym Sp. z o.o. WĘGLOPOL. Zerwanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania przetargowego podpisana została umowa na dokończenie budowy sali gimnastycznej z Korporacją budowlaną DARCO mieszcząca się przy ulicy ul. Garbarska 53 26-600 Radom.

Koszt realizacji to 3 354 907,90 zł, z czego aż 2 000 000,00 zł to dofinansowanie jakie Gmina Brąszewice uzyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Sala gimnastyczna