Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zadębieniec

Wersja do wydruku

Zakończono prace przy rozbudowie sieci wodociągowej w m. Zadębieniec.

Dzięki rozbudowie połączono dwa istniejące wodociągi w układ pierścieniowy (relacja Czartoria - Wiry).

Zakończona inwestycja wpłynie na polepszenie parametrów technicznych wodociągów gminnych oraz pozwoli na dostarczanie wody wyprodukowanej przez hydrofornię z Godynic do dotychczasowych odbiorców SUW Brąszewice.

Całość inwestycji wraz z projektem i nadzorem to koszt ponad 48 tys. zł.

Wodociąg Zadębieniec w trakcie realizacji