Remont ul. Osiedlowej

Wersja do wydruku

W listopadzie 2014 r. zakończono przebudowę drogi gminnej nr 114135E czyli ul. Osiedlowej w Brąszewicach.

Odcinek o długości 390 m i szerokości 4 m został podbudowany mieszanką tłucznia kamiennego 0/63mm (warstwa o grubości 12 cm po zagęszczeniu), skropiony emulsją asfaltową, a następnie wykonana została warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm.

Odwodnienie terenu zostało zrealizowane metodą powierzchniową poprzez zastosowanie odpowiednich spadków. Dodatkowo wykonane zostały pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5. 

W efekcie powstała droga o klasie „D”, prędkości 40km/h. 

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma PUH „WADRI” Zuzanna Wawrzyńczak ul. Zachodnia 2A, 98-200 Sieradz. 

Koszt inwestycji 135 014,96 zł.

ul. Osiedlowa