Remont drogi w m. Salamony

Wersja do wydruku

Zakończono prace polegające na remoncie drogi gminnej nr 114138E w miejscowości Salamony oraz remoncie zatoki autobusowej.

Remont obejmował częściowe rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni oraz odtworzenie pełnej konstrukcji drogi.

Wartość inwestycji: 544 921,86 zł.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Gmina Brąszewice otrzyma dofinansowanie wynoszące 42,23 % całkowitej wartości zadania.

 

Droga Salamony -po remoncie

Droga Salamony -po remoncie