Remont drogi w Godynicach

Wersja do wydruku

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114113E oraz przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice.

Prace polegały na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i poboczy oraz ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej. W wyniku inwestycji powstał odcinek jezdni asfaltowej o łącznej długości blisko 330 m.
Wartość inwestycji: 276 778,22 zł.

Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie na powyższą inwestycję ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie: 42 760,00 zł, co stanowi 15,4% wartości zadania.

Droga Godynice zakończona