Remont dachu budynku SUW Godynice

Wersja do wydruku

Z uwagi na zły stan techniczny kominów i przecieki dachu na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Godynicach gm. Brąszewice, Gmina podjęła decyzję o przyjęciu do realizacji zadania inwestycyjnego pn:. „Naprawa kominów i pokrycie dachu papa termozgrzewalną”.

W dniu 07 listopada 2011 podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do realizacji inwestycji. Prace budowlane prowadzone były w listopadzie z środków własnych Gminy. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, zaleceniami producentów i z zachowaniem należytej staranności. Wykonawca na wykonanie robot udzielił 36 miesięcznej gwarancji należytego wykonania zamówienia.

Dach_hydrofornia