Remont świetlicy OSP Przedłęcze

Wersja do wydruku

Inwestycja realizowana przez OSP Przedłęcze 
przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski.

W 2011 r. OSP Przedłęcze złożyła wniosek za pośrednictwem LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Małych Projektów, na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedłęcze. Remont polegał na rozebraniu starej podłogi i ułożeniu nowej, częściowo z płytek, a częściowo z desek struganych. Celem tej operacji było podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej.

Całkowity koszt zadania 35 799,65 zł z czego kwota dofinansowania to 25 000,00 zł. 

 

Świetlica wiejska OSP Przedłęcze 

Świetlica wiejska OSP Przedłęcze 

 Świetlica wiejska OSP Przedłęcze