Remont świetlicy OSP Brąszewice

Wersja do wydruku

Inwestycja realizowana przez OSP Brąszewice
przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski.

W 2011 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brąszewicach złożyła wniosek za pośrednictwem LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Małych Projektów, na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Brąszewicach.

Remont polegał na powiększeniu głównej sali świetlicy poprzez zburzenie ściany i ustawieniu filara. Celem tej operacji było podniesienie jakości życia ludności wiejskiej oraz poziomu integracji społeczności lokalnej i rozwoju potencjału społecznego. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 20 755,81 zł, z czego kwota dofinansowania to 12 146,70 zł.

 Świetlica wiejska OSP Brąszewice

Świetlica wiejska OSP Brąszewice

Świetlica wiejska OSP Brąszewice