Przyłącze energetyczne do oczyszczalni

Wersja do wydruku

W kwietniu 2013 r. Gmina Brąszewice zrealizowała inwestycję pn.: „Budowa linii kablowej niskiego napięcia do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kosatka gm. Brąszewice”. Roboty polegały na ułożeniu 850 mb kabla energetycznego YAKXS 4x240 mm2 od transformatora nr 7-0798 zlokalizowanego na działce nr ewid. 149 do zaprojektowanej szafki złącza pomiarowego ZKP na działce nr ewid. 270/2. Złącze usytuowane zostało w projektowanej linii ogrodzenia gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kosatka.

Roboty te wykonane zostały przez Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Paweł Ratajczyk na podstawie umowy nr 35/2012 zawartej w dniu 27 grudnia 2012roku.

Koszt całkowity budowy przyłącza energetycznego 68 609,40 zł brutto.