Przebudowa ul. Leśnej

Wersja do wydruku

W sierpniu 2014 została zrealizowana kolejna inwestycja drogowa o nazwie „ Przebudowa drogi gminnej nr 114139 w miejscowości Brąszewice, ul. Leśna na odcinku 616 m” przez firmę BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz.

Inwestycja polegała na wykonaniu robót przygotowawczych i robót ziemnych w tym wykonanie podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego pochodzenia magmowego 0/31,50 mm warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, a na powierzchni 44,30 m2 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0-11 mm Kr 1 AC 11S warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm oraz utwardzeniu drogi destruktem.

Koszt realizacji robót drogowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wyniósł 111 783,03 zł. Termin zakończenia prac 31 sierpnia 2014r.

ul. Leśna