Przebudowa drogi w Sokoleniu

Wersja do wydruku

Ukończono inwestycję drogową na terenie Gminy Brąszewice. Jej celem było polepszenie parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych drogi gminnej 114107 E w miejscowości Sokolenie.

W wyniku remontu powstała droga asfaltowa o długości 999 metrów i szerokości 4 metrów. Dodatkowo zostały wykonane pobocza 2 x 0,5 m z tłucznia kamiennego.

Koszt inwestycji to 220 880,90 zł, a wykonawcą robót było wyłonione w drodze przetargu przedsiębiorstwo „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza.

W celu uzyskania dofinansowania ww. inwestycji, Gmina Brąszewice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.