Przebudowa drogi w m. Pokrzywniaki

Wersja do wydruku

W maju 2017 r. zakończone zostały prace polegające na przebudowie drogi gminnej 114140E w m. Pokrzywniaki.

Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości  611 m.

Wykonawcą prac w miejscowości Pokrzywniaki było Przedsiębiorstwo Bud-Trans Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz.


Na powyższe inwestycje Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Wartość całkowita zadania: 164 668,50 zł;
Dofinansowanie PROW:  63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.