Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych i powiatowych

Wersja do wydruku

Zakończono remonty dróg na terenie Gminy Brąszewice polegające na powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Wyremontowano odcinki dróg gminnych na długości 3,4 km w miejscowościach Bukowiec, Brąszewice ul. Wojkowska, Kamienniki, Kosatka, Lisy oraz Starce-Łagiewniki.

Na XXIV Sesji Rady Gminy Brąszewice w dniu 25.08.2016 r., została podjęta jednogłośnie uchwała o współpracy z powiatem sieradzkim, w ramach której przeznaczono 80 000,00 zł na remonty dróg powiatowych w Gminie Brąszewice. Dzięki temu, zostało wyremontowanych ok. 8 km dróg powiatowych na odcinkach: Godynice –Starce, Bukowiec –Kliczków, Brąszewice ul. Zabrodzie oraz Czartoria.

 

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni