Piec konwekcyjny Soł. Brąszewice

Wersja do wydruku

logo zmieniamy lodzkie

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000,00zł na projekt pn.: „Smaki regionu – warsztaty kulinarne i zakup pieca konwekcyjnego”.

Sołectwo Brąszewice zakupiło piec konwekcyjno-parowy. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli zgłębić techniki kulinarne przygotowywania potraw dla licznego grona gości. 

Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Koszt całkowity zadania: 17 894,53zł

Piec Sołectwo Brąszewice