Park w Brąszewicach

Wersja do wydruku

W Brąszewicach przy szlaku rowerowym „Sieradzkiej E-ski” powstał przystanek turystyczny dla potencjalnych turystów, który daje możliwość odpoczynku przed dalsza podróżą, wędrówką czy  schronienia przed deszczem. Przystanek ten należy do czterech partnerskich Lokalnych Grup Działania Województwa Łódzkiego LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”, LGD „Ziemia Wieluńska”, LGD „Między Prosną a Wartą”, oraz LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

Przystanek wyposażony został w altanę wraz z wyposażeniem,  dwa zestawy stołów z ławkami, dwie huśtawki dla dorosłych, stół do gry w szachy, kosz na śmieci, stojak rowerowy oraz tablica informacyjna w celu urozmaicenia oferty odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Teren ten wzbogacono nasadzeniami roślin.

Inwestycja ta powstała w ramach projektu pt. „Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,jako tradycyjne źródło przekazania informacji i promocji oferty turystycznej, kreowanie spójności turystycznej obszaru i prezentacja jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych.