Orkiestry dęte

Wersja do wydruku

Orkiestra dęta w Brąszewicach

Orkiestra dęta w Brąszewicach powstała w 1949 roku. Jej założycielem a zarazem pierwszym kapelmistrzem był druh Tadeusz Górski. Dużo wysiłku w powstanie orkiestry włożył również druh Pluta z Godynic. W latach 1950-2000 kapelmistrzem orkiestry był druh Merta Bolesław. Obecnie orkiestra liczy 20 członków.


Orkiestra dęta w Godynicach

Orkiestra dęta w Godynicach powstała w 1916 roku dzięki staraniom ówczesnego prezesa straży Pana Wojciecha Grabi. Okres wojenny przerwał działalność orkiestry, instrumenty zostały ukryte na wieży Kościoła i w prywatnych domach. Po wojnie rozpoczęto działalność i na miarę możliwości finansowych remontowano i dokupowano kolejne instrumenty. Obecnie orkiestra liczy 31 członków.