Ochotnicze Straże Pożarne

Wersja do wydruku

ZOSP RPNa terenie Gminy Brąszewice funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie z nich - OSP Brąszewice  i OSP Godynice (http://ospgodynice.manifo.pl) - należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG).

Pozostałe jednostki to:

 - OSP Starce
 - OSP Przedłęcze
 - OSP Błota
 - OSP Bukowiec
 - OSP Żuraw
 - OSP Kamieniki
 - OSP Chajew
 - OSP Czartoria