Oświetlenie w msc. Chajew Kol. i Tomczyki

Wersja do wydruku

W dniu 14 października 2014r. zakończona została przebudowa napowietrznych linii oświetlenia drogowego 0,4 kW o przekroju AsXSn 2x25 mm2 w miejscowościach Chajew Kolonia (o długości 393mb) i Tomczyki (o długości 627 mb).

Przewody linii wykonane zostały jako podwieszane na konstrukcjach wspornych na wysokości 8 m. 

Trzy oprawy oświetleniowe zostały zamontowane w miejscowości Chajew Kolonia, natomiast w miejscowości Tomczyki zamontowano cztery lampy typu OUSe-100.

Wykonawcą robót jest Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Paweł Ratajczyk z Burzenina.

Koszt inwestycji 26 789,40 zł.