Laptopy do nauki zdalnej

Wersja do wydruku

Laptop

Gmina Brąszewice zakupiła 25 laptopów, aby umożliwić uczniom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego, realizację podstawy programowej podczas zdalnej nauki. Nowe urządzenia zostały rozdysponowane między 5 szkołami z terenu gminy.

Dyrektorzy szkół zostali zobligowani do użyczenia sprzętu najbardziej potrzebującym uczniom. Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Gmina przeznaczyła na zakup 60 tysięcy złotych. Na początku kwietnia złożyła wniosek o wsparcie w ramach programu „Zdalna szkoła”, który obecnie jest na etapie rozpatrywania.