Harmonogram Zebrań Wiejskich ws. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w 2023 r.

Wersja do wydruku
braszewice logo

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy sołectw w Gminie Brąszewice

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. określony został harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Brąszewice w sprawie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na najbliższą kadencję.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRAŃ
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie Regulaminu wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej.
4. Wybór sołtysa
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa,
c) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyboru Sołtysa,
5. Podjęcie uchwały o liczbie członków Rady sołeckiej
6. Wybór Rady sołeckiej
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatów do Rady sołeckiej,
c) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów do Rady sołeckiej
7. Sprawy różne
8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku quorum w I terminie, zebranie wiejskie odbędzie się w II terminie – po 15 min.

Wójt Gminy
Karol Misiak


Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich
w sołectwach Gminy Brąszewice w 2023 roku

Lp. Sołectwo - Data* -Godzina* - Miejsce

1. Brąszewice I - 31.01.2023 r. (wtorek) - 10:00 - Sala konferencyjna UG w Brąszewicach

2. Brąszewice II - 31.01.2023 r. (wtorek) - 13:30 - Sala konferencyjna UG w Brąszewicach

3. Błota - 01.02.2023 r. (środa) - 13:30 - Sala OSP Błota

4. Kamieniki - 02.02.2023 r. (czwartek) - 10:00 - Sala OSP Kamieniki

5. Trzcinka - 02.02.2023 r. (czwartek) - 13:30 - Sala OSP Kamieniki

6. Przedłęcze - 03.02.2023 r. (piątek) - 10:00 - Sala OSP Przedłęcze

7. Czartoria - 03.02.2023 r. (piątek) - 13:30 - Sala OSP Czartoria

8. Wólka Klonowska - 06.02.2023 r. (poniedziałek) - 10:00 - Prywatny dom Sołtysa - Wólka Klonowska 5

9. Wiertelaki - 06.02.2023 r. (poniedziałek) - 13:30 - Szkoła Podstawowa w Żurawiu

10. Wojtyszki - 07.02.2023 r. (wtorek) - 10:00 - Sala konferencyjna UG w Brąszewicach

11. Zadębieniec - 07.02.2023 r. (wtorek) - 13:30 - Sala konferencyjna UG w Brąszewicach

12. Kosatka - 08.02.2023 r. (środa) - 10:00 - Sala konferencyjna UG w Brąszewicach

13. Starce - 08.02.2023 r. (środa) - 13:30 - Sala OSP Starce

14. Bukowiec - 09.02.2023 r. (czwartek) - 10:00 - Sala OSP Bukowiec

15. Sokolenie - 09.02.2023 r. (czwartek) - 13:30 - Świetlica Sokolenie

16. Szczesie - 10.02.2023 r. (piątek) - 10:00 - Prywatny dom Sołtysa - Szczesie 18

17. Gałki - 10.02.2023 r. (piątek) - 13:30 - Szkoła Podstawowa w Żurawiu

18. Chajew - 13.02.2023 r. (poniedziałek) - 10:00 - Sala OSP Chajew

19. Chajew Kolonia - 13.02.2023 r. (poniedziałek) - 13:30 - Sala OSP Chajew

20. Godynice - 14.02.2023 r. (wtorek) - 13:30 - Sala OSP Godynice

* W przypadku braku quorum w I terminie, zebranie wiejskie odbędzie się
w II terminie – po 15 min.