Fragment ul. Starowiejskiej

Wersja do wydruku

We wrześniu 2014 r.  w ramach współpracy Gminy Brąszewice z Powiatem Sieradzkim została wykonana modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1707E. To fragment ulicy Starowiejskiej w Brąszewicach. Od skrzyżowania z ul. Sieradzką wzdłuż cmentarza, budynku Urzędu Gminy i Publicznego Przedszkola zbudowano jezdnię asfaltową o długości 200 metrów. 
Jest to uzupełnienie przeprowadzonego wiosną 2014 r.  zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w pobliżu cmentarza i Urzędu Gminy.

Gmina Brąszewice partycypowała w kosztach tej inwestycji przekazując dla Powiatu Sieradzkiego dotację celową w wysokości 25 000 zł.

Ulica Starowiejska

Ulica StarowiejskaUlica Starowiejska