Folder promocyjno-informacyjny

Wersja do wydruku

ue_efr Eska_logo      Leader     PROW  

 

W wyniku działań promocyjnych w 2014 r. Gmina Brąszewice wydała Folder promocyjno – informacyjny.

Zawiera on opis najciekawszych miejsc zabytkowych, kulturowych i przyrodniczych. Publikacja ta podnosi świadomość i tożsamość mieszkańców oraz promuje Gminę i obszar LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”. Stanowi również kompendium wiedzy o okresie programowania środków unijnych na lata 2007-2013 i inwestycji współfinansowanych ze środków Lokalnej Grupy Działań „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” oraz środków z budżetu państwa. 

Wydany został w nakładzie 1500 sztuk.

W ramach tego projektu zakupiony został również aparat fotograficzny, który wykorzystano do zrobienia zdjęć do folderu.

Wykonawcą zlecenia była firma NOVA SANDEC sc. ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz.

Beneficjent Gmina Brąszewice
Koszt inwestycji 10 123,97 zł
Dofinansowanie 7 517,76 zł Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.