Droga w Zagórczu

Wersja do wydruku

Logo_NPPDL

 

W listopadzie 2011 roku zakończono zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 114114 E Zagórcze – Starce – Zwierzyniec”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 226 231,28 złotych. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa z Województwa Łódzkiego w wysokości 613 115,64 złote, w ramach Programu Wieloletniego pn:. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Ze względu na zły stan drogi, który nie spełniał podstawowych standardów i norm bezpieczeństwa. Stwarzał zagrożenie zarówno dla pieszych jak i pojazdów. Droga nie posiadała żadnego oznakowania pionowego ani poziomego. Na znacznej długości występowały zakrzaczenia, które utrudniały przejazd. Zły stan nawierzchni – liczne wyrwy, ubytki i odkształcenia nawierzchni gruntowej, brak odpowiedniego wyprofilowania powodowały uciążliwe dla użytkowników zapylenie i znaczne obniżenie płynność ruchu. Inwestycja ta została przyjęta do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy jako zadanie inwestycyjne. W dniu 23 sierpnia 2011 roku podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych przedmiotowej drogi gminnej i przystąpiono do realizacji zadania.

Przebudowa drogi poprawiła dostępność komunikacyjną do miejscowości Zagórcze. Poprawie uległ dojazd do gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, dla których samochody ciężarowe dostarczają środki do produkcji rolnej oraz odbierają te produkty transportując je do miast głównie Sieradza i Wielunia. Poprawie ulega także dostępność komunikacyjna do lokalnych ośrodków gospodarczych: sieci szkół, urzędów, placówek, służby zdrowia, zakładów usługowych i sklepów. Wykonanie robót przebudowy drogi zmieniło w sposób istotny stan techniczny istniejącego odcinka. Zlikwidowano uciążliwe dla użytkowników drogi wyrwy, ubytki, odkształcenia nawierzchni gruntowej oraz szkodliwe zapylenie. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na poprawę dostępności komunikacyjnej do sąsiednich miejscowości, a w szczególności do Szkoły Podstawowej w Godynicach i Ośrodka Gminnego w Brąszewicach.

Droga Zagórcze przed remontem

Droga w Zagórczu przed wykonaniem remontu.

Droga Zagórcze po remoncie

Droga w Zagórczu po wykonaniu remontu.