Droga w Przedłęczu

Wersja do wydruku

Zrealizowano kolejną inwestycję drogową na terenie Gminy Brąszewice, polegającą na odtworzeniu nawierzchni drogi gminnej, która uległa zniszczeniu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcze.

W wyniku remontu powstała droga asfaltowa o długości 2230 m. i  szerokości 4 m., dodatkowo wykonano pobocza z tłucznia kamiennego 2 x 0,75 m.

 

Droga Przedłęcze przed remontem

Droga w miejscowości Przedłęcze przed odbudową nawierzchni.


Droga Przedłęcze po remoncie


Droga w miejscowości Przedłęcze po remoncie.