Droga w msc. Zagóra i Wólka K.-Żarnów

Wersja do wydruku

W listopadzie 2014r. zakończono remont kolejnych dwóch dróg gminnych tj.:
- droga nr 114118E Wólka Klonowska – Żarnów (długość 610 m, szerokość 4,2 m). 
- droga na 114109E w miejscowości Zagóra (długość 700 m, szerokość 4,2 m).

W ramach modernizacji na obydwóch odcinkach wykonane zostały podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 mm - warstwa wyrównawcza o grubości 2 cm po zagęszczeniu i nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Odwodnienie terenu zrealizowane zostało metodą powierzchniową poprzez zastosowanie odpowiednich spadków.

W efekcie powstały drogi o klasie „D”, prędkości 40km/h.

Wykonawcą zadań inwestycyjnych była firma PUH „WADRI” Zuzanna Wawrzyńczak ul. Zachodnia 2A, 98-200 Sieradz.

Koszt inwestycji 166 580,82 zł.

Wólka-Żarnów