Droga w m. Zadębieniec

Wersja do wydruku

Zakończyły się prace przy przybudowie drogi gminnej nr 114115E w miejscowości Zadębieniec.

Prace polegały na wykonaniu koryta drogi, ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu warstwy ścieralnej masy bitumicznej oraz wykonaniu obustronnych poboczy.

W efekcie powstał odcinek jezdni o szerokości 4,0 m. i długości 256,11 m.