Droga w m. Wólka Klonowska

Wersja do wydruku

Zakończono prace przy remoncie i przebudowie drogi relacji Wólka Klonowska - Brąszewice.

Prace polegały na remoncie oraz przebudowie drogi nr 114111E w relacji Wólka Klonowska – Brąszewice, drogi o szerokości 4,0 m i długości 900,0 m.

Koszt inwestycji wyniósł 395 000,00 zł, a wykonawcą prac było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza.

Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie na powyższą inwestycje ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie: 48 420,00 zł.

Droga Wólka Klonowska - Brąszewice