Droga w Czartorii

Wersja do wydruku

W ramach współpracy Gminy Brąszewice z Powiatem Sieradzkim we wrześniu 2014 r. zmodernizowany zostały  odcinek drogi powiatowej we wsi Czartoria.

Remont został przeprowadzony na odcinku 225 metrów. W efekcie powstała asfaltowa jezdnia o szerokości 5 metrów oraz zostały utwardzone pobocza.

Na ten cel Gmina Brąszewice przekazała dotację celową w wysokości 35 000 zł.

Droga Czartoria

Droga Czartoria