Droga w Bukowcu etap II

Wersja do wydruku

W dniu 15 listopada 2012 roku został podpisany protokół odbioru inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 114128E w miejscowości Bukowiec w gm. Brąszewice na odcinku od km 0+990 do 1+223 km.” Tym samym dokończono przebudowę drogi gminnej, której I etap o długości 990 m został wykonany w roku 2011 r.
Przebudowa została zrealizowana w październiku 2012 r. i polegała na wykonaniu na odcinku 233 metrów podbudowy z tłucznia kamiennego (grubość 6 cm po zagęszczeniu) a następnie została położona nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm. 
Obecnie droga ma 4 metry szerokości.
Wykonawcą robót drogowych było przedsiębiorstwo BUD-TRANS Roboty Budowlano Drogowe – Maria Karbowiak.
Inwestycja została wykonana ze środków własnych gminy. Koszt inwestycji to 59996,40 złotych brutto.

Droga po remoncie

Droga po przebudowie

Droga przed remontem
Droga przed przebudową