Droga Pipie-Marianów

Wersja do wydruku

We wrześniu 2015 roku dokonano odbioru technicznego wyremontowanej drogi powiatowej relacji Pipie – Marianów na terenie Gminy Brąszewice i Gminy Błaszki.

Inwestycja ta została zrealizowana w ramach współpracy naszej Gminy z Powiatem Sieradzkim. Zmodernizowany został niespełna 3,7 kilometrowy odcinek z czego prawie 2,2 km biegnie przez teren naszej Gminy.

Wykonany został remont przepust wraz z montażem ścianek czołowych, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni mieszanką tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy ziemnych destruktem bitumicznym, ustawienie na przepustach barier sprężystych stalowych oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego.

Całkowity koszt remontu dla Powiatu Sieradzkiego to  717 057,74 zł.

Gmina Brąszewice przekazała na tę inwestycję dotację celowa w kwocie 200 000,00 zł.

 

Droga Pipie-Marianów_przed remontem

Droga relacji Pipie - Marianów przed remontem.

 

Droga Pipie-Marianów

Droga relacji Pipie - Marianów w trakcie remontu.