Droga Kamieniki - Grabostaw

Wersja do wydruku

 Ze względu na zły stan drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, Gmina Brąszewice przyjęła do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114144E od km 0+000 do 0+960 km położonej w miejscowościach Kamienniki i Grabostaw gm. Brąszewice”.
Odcinek tej drogi przebiega przez tereny rolnicze z rzadką zabudową.
Droga ta posiadała nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem z licznymi nierównościami i wybojami, położona na terenie płaskim i nie posiadająca żadnego odwodnienia. Szerokość drogi była zmienna i wynosiła 4,0 – 5,0 m. Obecnie droga ta posiada Klasę drogi L i kategorii ruchu KR 2.
Przebudowa jej trwała od 2 lipca 2012 r. i została zakończona 11 września 2012 roku. Wykonawca wykonał na odcinku 960 metrów podbudowę z tłucznia kamiennego (grubość 20 cm po zagęszczeniu) i mieszanki mineralno – asfaltowej (grubość 7 cm po zagęszczeniu). Następnie została położona nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm oraz zostały wykonane zjazdy, przepusty i oznakowanie. Obecnie droga ma 4 metry szerokości.
Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz wyłonione w drodze przetargu.
Na tę inwestycję Gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 124 tysięcy złotych, pochodzących z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolniczej. Koszt całej inwestycji to 490 952,19 złotych brutto.

 

Droga po przebudowie
Droga po przebudowieDroga Kamieniki Grabostaw po przebudowie

 

Droga przed przebudową

Droga przed przebudowąDroga Kamieniki Grabostaw przed przebudową

 

 

Więcej zdjęć w galerii.