Droga Brąszewice - Sokolenie Etap 1

Wersja do wydruku

Zakończone zostały roboty drogowe polegające na „Przebudowie drogi gminnej Nr 114111E relacji Brąszewice – Sokolenie”.

W wyniku ich wykonania mieszkańcy mogą korzystać z 1560 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej. Jej szerokość to 5,0 metrów. Droga posiada obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Dodatkowo wykonane zostały rowy odwadniające i wjazdy na posesje.

Wykonawcą tych prac było konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum: Bud-Trans Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, Partner Konsorcjum: Bud-Trans Roboty Drogowe Sp.z o.o, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

Na inwestycję Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łodzi o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Wartość inwestycji  1 025 502,96 zł

Droga_b-s_przed

Droga Brąszewice - Sokolenie przed przebudową

Droga_b-s_w trakcie

Droga Brąszewice - Sokolenie w trakcie

Droga_b-s_po

Droga Brąszewice - Sokolenie po przebudowie