Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP

Wersja do wydruku
WFOŚIGW-logo

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego

Nazwa programu: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/jednostki-samorzadu-terytorialnego-i-pozostale-podmioty-dla-beneficjentow/136-programy-priorytetowe-2023-rok/981-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-w-zakresie-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych