Boiska w Żurawiu i w Chajewie

Wersja do wydruku

Zakończono prace przy budowie dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Mikołaja w Chajewie oraz przy Szkole Podstawowej w Żurawiu.

W efekcie powstały dwa obiekty sportowe o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu EPDM wraz z ogrodzeniem oraz chodnikami przy obiektowymi. Boiska zostały wyposażone w sprzęt sportowy, elementy małej architektury i monitoring wizyjny.

Koszt dwóch inwestycji to blisko 600 tys. zł, a wykonawcą prac było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo CHEM – TECH Paulina Kaczmarska z Wielunia.

Gmina Brąszewice złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadań inwestycyjnych do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

 

Boisko Żuraw

Boisko przy Szkole Podstawowej w Żurawiu

Boisko Chajew

Boisko przy Szkole Podstawowej SPSK w Chajewie