„Przebudowa drogi gminnej 114126E w m. Bukowiec”

Wersja do wydruku

W maju 2017 r. zakończono prace polegające na przebudowie drogi gminnej 114126E w m. Bukowiec o długości 437 m.

Wykonawcą prac w miejscowości Bukowiec było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o, ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Na powyższe inwestycje Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Wartość całkowita: 136 057,96 zł;
Dofinansowanie PROW:  63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.