Świetlica wiejska w Sokoleniu

Wersja do wydruku

 Sokolenie-tablica

 

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Soł. Sokolenie

Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 11996,45 zł na projekt pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sokoleniu”.

W ramach powyższego zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokolenie polegający na wyrównaniu i pomalowaniu ścian oraz wykonaniu wylewki i położeniu paneli podłogowych.

Głównym celem projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Koszt całkowity zadania: 11996,45 zł

Sokolenie - świetlica