węgiel (pixabay.com)

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje o możliwości nabywania węgla w cenie 1800,00 zł za tonę (maksymalna ilość węgla do zakupu to 1,5 tony).

Węgiel wydawany będzie z posesji przy ul. Sieradzka 103A, 98-277 Brąszewice po dokonaniu  wpłaty ww. kwoty na konto nr. 18 9256 0004 1300 3795 2000 0320 (tytułem: zakup węgla, imię i nazwisko oraz adres gospodarstwa, ilość) po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym wnioskodawcy przez Urząd.

Animator Kultury 2022

Z przyjemnością informujemy, że Chór Parafialny przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brąszewicach na wniosek Wójta Gminy Brąszewice otrzymał nagrodę zbiorową Starosty Sieradzkiego w kategorii „Ochrona kultury” za pracę na rzecz upowszechniania kultury. Nagrodę w imieniu Chóru odebrała Pani Olga Wódkowska.

suw braszewice

Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice” zostało zakończone i rozliczone.

WFOŚIGW-logo

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”.

Gmina Brąszewice pozyskała dotację w wysokości 30 890,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”.

Kickboxing

Mieszkaniec Gminy Brąszewice Aleksander Stawirej – trenujący w Klubie Sportowym Ziętek Team Brzeziny odniósł kolejny sukces. Podczas mistrzostw Europy seniorów w kickboxingu w tureckiej Antalyi Aleksander Stawirej wywalczył srebro w formule full contact w kategorii +91 kg.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych zwycięstw.

Aleksander Stawirej

dach OSP Bukowiec

Dzięki współpracy Gminy Brąszewice z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Wieluńsko – Sieradzka”  wymieniono pokrycie dachowe na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu.

Na zakup i wymianę pokrycia na blachę pozyskano dotację z LGD w kwocie 50 000,00 zł.

Dach OSP Bukowiec

energia

Zamieszczone 18.11.2022 r.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji
25.11.2022 08-10 i 12.30-14.30 / 7-0789 / Ciągnisze / Ciągnisze
25.11.2022 08-10 i 12.30-14.30 / 7-0809 / Wojtyszki / Wojtyszki


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl

 

Zamieszczone 09.11.2022 r.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji
23.11.2022 07.30-09 i 15.30-17 / 7-0801 / Sokolenie 1 / Sokolenie, Kurpie
23.11.2022 08-10 i 14.30-16.30 / 7-0794 / Przedłęcze / Przedłęcze
23.11.2022 08-10 i 14.30-16.30 / 7-0803 / Sokolenie 3 / Sokolenie, Złote
23.11.2022 08-10 i 14.30-16.30 / 7-1404 / Przedłęcze 2 / Przedłęcze, Godynice
23.11.2022 07.30-16.30 / 7-0802 / Sokolenie 2 / Sokolenie, Tomczyki


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl

fotowoltaika - pixabay.com

W związku z docierającymi do Urzędu informacjami od mieszkańców Gminy Brąszewice, informujemy, że Urząd Gminy w Brąszewicach nie współpracuje w chwili obecnej z żadną firmą świadczącą usługi montażu urządzeń fotowoltaicznych.

Informacje o jakichkolwiek dofinansowaniach i działaniach są umieszczane na oficjalnej stronie naszej Gminy tj. www.braszewice.pl W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z tut. Urzędem Gminy tel. 43 821 17 78.

11 listopada 2022

Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Brąszewice.

Świętowanie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Brąszewice rozpoczęło się już 8 listopada br. podczas wieczorku patriotycznego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach, gdzie uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny na temat odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Strony