WCR targi

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. Targi odbędą się w Olsztynie oraz w 15 miastach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00.

sołtys

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa przypadającego w dniu 11 marca wszystkim obecnym i byłym Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Brąszewice życzę satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Składam również serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę z samorządem i mieszkańcami Gminy Brąszewice.

Korzystając ze sposobności życzę zdrowia, satysfakcji z podejmowania inicjatyw, a także wielu sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

dzień kobiet
Szanowne Panie, w tym szczególnym dniu Waszego święta ...
młodzież zapobiega pożarom

W dniu 7 marca 2023 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Brąszewicach odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 15 uczestników ze wszystkich szkół z terenu Gminy Brąszewice. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I – IV oraz klasy V – VIII. Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz upominek.

zus-logo

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji.

Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.

mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia, mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument.

Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.

stop blokowaniu sygnału - źródło: https://kigeit.org.pl

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną pn. ,,STOP blokowaniu sygnału".

pieniądze

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brąszewice
w sprawie przyznania stypendium sportowego
oraz nagród na 2023 rok

Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/200/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:
 
Stypendia / nagrody sportowe przyznano w następujących wysokościach

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Urząd Gminy w Brąszewicach informuje o możliwości składania wniosków o przystąpieniu do programu.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978.

pieniądze

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2023 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

Weź udział w ogólnopolskim projekcie językowym i naucz się 4 języków obcych za darmo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Strony