Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami /.

Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

I. Cel konkursu:

 WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

POKL_LOGO

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przypominamy osobom zainteresowanym pozyskiwaniem funduszy unijnych o trwających konkursach na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL:

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” zaprasza, wszystkie osoby zainteresowane z terenu gmin członkowskich tj: Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew i Złoczew na szkolenie w zakresie: „Małych Projektów” 01 czerwiec (piątek) 2012 roku o godzinie 10.00 do Urzędu Gminy Brzeźnio, które przeprowadzone zostanie przez pracowników Wydziału Wdrażania i Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wójt Gminy Brąszewice zaprasza mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu ...
Azbest

Informujemy, że Gmina Brąszewice przystępuje do wykonania "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest".

W związku z powyższym w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brąszewice. Prace te prowadzone będą przez pracowników Spółki Konsultingowo - Szkoleniowej Greecon Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku.

Prosimy o umożliwienie wstępu na teren posesji przedstawicielowi ww. firmy w celu przeprowadzenia spisu z natury.

Od 2 maja do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym  w wyniku wymarznięcia.

Informujemy, że telefonicznych rezerwacji boisk ORLIK...
Stoły Wielkanocne

21 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach reprezentowała Gminę Brąszewice na zjeździe w Kościerzynie na temat "Wielkanocne zdobienia i dekoracje"

Wielkanocne zdobienia i dekoracje 

Strony