trzeźwość

Zaproszenie
na 29 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE

Urząd Gminy w Brąszewicach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brąszewicach serdecznie zapraszają
mieszkańców Gminy Brąszewice do udziału
w 29 Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych
„Chciani i Kochani przez Boga”
w dniu 30 lipca 2022 roku /sobota/
na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

woda (pixabay.com)

W związku z pojawiającymi się sygnałami od Mieszkańców Gminy Brąszewice o  okresowych spadkach ciśnienia wody w sieci wodociągowej prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą na cele socjalno-bytowe. Prosimy również o niepodlewanie trawników, ogródków oraz mycie samochodów.  

igrzyska godynice 2022

W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej w Godynicach odbyły się Lekkoatletyczne Igrzyska Młodzików. W różnych konkurencjach lekkoatletycznych rywalizowali uczniowie ze szkół Podstawowych z terenu gminy, tj. z Brąszewic, Chajewa, Godynic i Żurawia. Każda ze szkół otrzymała pamiątkowy puchar Wójta Gminy Brąszewice za uczestnictwo, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc pamiątkowe medale.

pieniądze

Dobre informacje dla sołectw, które złożyły Wnioski w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Na liście rankingowej znalazły się wnioski, które otrzymały wysoką ocenę merytoryczną.

Z terenu Gminy Brąszewice są to wnioski: Sołectwa Gałki na zadanie pn.: Warsztaty kulinarne – zakup pieca konwekcyjno – parowego, Sołectwa Sokolenie na zadanie pn.: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sokoleniu oraz Sołectwa Starce na zadanie pn.: Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starcach.

balony-freepik.com

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom życzymy,

aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach oraz każdy dzień był wspaniałą przygodą

i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Niech Wasze marzenia się spełniają, a beztroskie dzieciństwo trwa jak najdłużej.

polski ład

Dobre informacje dla mieszkańców - Gmina Brąszewice z blisko 10 mln dofinansowaniem.

osp koguty

Informujemy, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń ratowniczych w wysokości 200 zł miesięcznie dla strażaków – ratowników OSP, przysługujące z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej.

O świadczenie takie mogą ubiegać się strażacy – ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach ratowniczych:
- w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat oraz osiągnęli wiek 65 lat,
- w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz osiągnęły 60 rok życia.

arimr logo

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

W związku z kończącym się naborem wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych biura powiatowe ARiMR będą czynne 30 i 31 maja 2022 r. do godz. 18. W szczególnych przypadkach czas pracy będzie można wydłużyć.

ceeb

URZĄD GMINY W BRĄSZEWICACH PRZYPOMINA, IŻ DO 30 CZERWCA 2022 R. TRWA PROCES ZBIERANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

kgw bitwa regionów

„Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Bitwa Regionów wydłużony został do 4 czerwca br.”

Strony