Konkurs ofert: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Wersja do wydruku
braszewice logo

WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: https://braszewice.bip.net.pl/?a=3551